Monday, 13 June 2016 14:56

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์

Written by
Rate this item
(0 votes)

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์

จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

 

Read 129536 times Last modified on Monday, 13 June 2016 15:06