ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.40

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.40 (63)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สพม.40

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  5 /๒๕๖๐ ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 นั้น

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  4 /๒๕๖๐ ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Page 1 of 5